Bạn nên chú ý điều gì khi sử dụng xe đạp điện vào mùa hè?