10 yếu tố có thể gây ra âm thanh bất thường của xe đạp điện.